• DRWAL PILARZ
  DRWAL PILARZ
 • DRWAL PILARZ
  DRWAL PILARZ
 • DRWAL PILARZ
  DRWAL PILARZ
 • DRWAL PILARZ
  DRWAL PILARZ
 • DRWAL PILARZ
  DRWAL PILARZ
 • DRWAL PILARZ
  DRWAL PILARZ

KURS DRWAL - PILARZ WŁOCŁAWEK

 

KURS DRWAL PILARZ WŁOCŁAWEK

 

Cel kursu:

Celem kursu drwala - pilarza jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych.Wymagania stawiane uczestnikom:

 • ukończenie co najmniej szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie lekarskim, dopuszczające do pracy w zawodzie drwala - pilarza.


Wymienione kryteria kwalifikacyjne uczestników kursu drwala - operatora pilarki mają charakter obligatoryjny.


Zakres tematyczny kursu drwal - plarz:

 • zapoznanie z rodzajami pilarek stosowanych do prac leśnych, podstawowymi elementami budowy pilarek oraz czynnościami związanymi z przygotowaniem pilarki do pracy i utrzymaniem jej właściwego stanu technicznego,
 • zapoznanie z narzędziami i sprzętem pomocniczym niezbędnym przy pozyskiwaniu drewna,
 • poznanie techniki ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych i trudnych,
 • poznanie techniki okrzesywania i przerzynki drewna,
 • poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy pozyskiwaniu drewna,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.Kurs drwala - operatora pilarki kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną, przeprowadzanym pod nadzorem Przedstawiciela Lasów Państwowych we Włocławku.

W wyniku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu drwala - pilarza, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), uprawniające do wykonywania zadań zawodowych drwala, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznej pracy pilarką do prac leśnych.


Czas trwania kursu drwal pilarz: 144 godziny

 

Terminy: po zebraniu grupy min. 7 os.

 

Cena kursu drwal pilarz: 1200 zł/os. przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny


ODZ BHP EKSPERT podczas trwania szkolenia zapewnia:

 • materiały szkoleniowe,
 • zajęcia praktyczne odbywają się na powierzchni leśnej, przy użyciu odpowiedniego sprzętu i narzędzi, które zapewnia organizator kursu

 

NOCLEGI I WYŻYWIENIE:

Możliwość zakwaterowania oraz wyżywienia. Ceny do ustalenia.

 

ZAPISY NA KURS DRWAL PILARZ WE WŁOCŁAWKU:

Osobiście w placówkach Ośrodka BHP EKSPERT lub telefonicznie:


tel./fax biuro 54 413 70 10

e-mail: bhpekspert@bhpekspert.eu


tel. kom. 504 221 280


tel. kom. 728 904 196