Szkolenia BHP i P.POŻ.


Ośrodek Doradztwa i Szkolenia BHP EKSPERT jest placówką zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty we Włocławku.

 

Prowadzimy szkolenia BHP i P.POŻ. w formie kursów, seminariów, bądź w systemie samokształcenia kierowanego, które odbywają się na terenie naszego ośrodka lub u Zleceniodawcy.

 

W czasie szkoleń BHP i POŻ. wykorzystujemy filmy video, skrypty, prezentacje multimedialne ułatwiające słuchaczom przyswojenie problematyki bhp i ochrony p.poż.

Programy opracowywane są indywidualnie do każdego prowadzonego przez nas szkolenia. Programy uwzględniają specyfikę stanowisk pracy, rodzaj występujących zagrożeń, a także najważniejsze problemy prawa pracy.

Zapewnia to wysoką jakość prowadzonych szkoleń BHP oraz skutkuje zmniejszeniem wypadkowości w Zakładzie Pracy.

 

Posiadamy profesjonalne zaplecze dydaktyczne.


Nasi wykładowcy to fachowcy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz prawa pracy, z wieloletnią praktyką i ogromnym doświadczeniem zawodowym.

 

Tematyka oferowanych przez nas szkoleń wynika z obowiązujących przepisów i ma dla pracowników charakter obligatoryjny. Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

 

Szkolenia nie mogą być przeprowadzane przez każdego.

Jest to niezmiernie ważna sprawa. Może je przeprowadzać tylko i wyłącznie odpowiednio wykwalifikowana osoba. Szkolenia takie muszą pozostać także w odpowiedni sposób udokumentowane. Co także ważne, na ich zakończenie powinien się odbyć test, który pracownicy muszą zaliczyć. Jest on świadectwem na to, że szkolenie się odbyło, a pracownik posiadł odpowiednią wiedzę w danej tematyce.


Proponujemy przeprowadzenie następujących szkoleń BHP:

  • szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

  • szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

  • szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

  • szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

  • szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP

  • szkolenie okresowe BHP dla Społecznych Inspektorów Pracy

 

Szkolenia BHP i p.poż. prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz.U. nr 180, poz. 1860) z późniejszymi zmianami.

 

Cena szkolenia BHP ustalana jest indywidualnie w zależności od liczby uczestników, zakresu i czasu trwania szkolenia, a także od indywidualnych życzeń Klienta.


Ponadto proponujemy Państwu:

  • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

  • Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego dla osób kierujących pracownikami

 

Szkolenia okresowe BHP i inne prowadzimy na terenie Włocławka, Torunia, Bydgoszczy, Warszawy oraz w miejscach wskazanych przez Zlecenidawcę.